Bestuur

Het bestuur van ons koor bestaat uit zeven koorleden

Voorzitter                         : Hendrik Koffeman                   voorzitter@jgkimmanuel.nl
Secretaris                        : Bert Romkes                           secretaris@jgkimmanuel.nl
Penningmeester              : Hilde Schaak – van Slooten
Leden administratie         : Maria Bakker - Post
Koorkleding                     : Dineke Gouman - Bos
Muziekbibliothecaresse   : Elly Hakvoort – de Boer
Algemeen bestuurslid      : Gré Coenen - Hoekstra

Van links naar rechts:
Onder: Gré - Hilde - Elly.
Boven: Maria - Dineke - Hendrik - Bert.